zioreminutesecunde0
  • 0
  • 0
  • 0

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1. Organizator al concursului de pe pagina de facebook SC CRISDENT CLINIC SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 9
Decizia de derulare a concursului online, conform regulilor stabilite prin prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE

Campania online se va desfasura pe pagina de facebook CRISDENT CLINIC, in sectiunea Photos.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul online va fi lansat la data de 3.08.2018 si se va desfasura pana la data de 2.09.2018 inclusiv (pana la ora 20.00), pe teritoriul judetului Neamt. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE. MECANISMUL CONCURSULUI

La acest concurs online pot participa toate persoanele fizice cu cetatenie romana, care se identifica cu BI/CI din Romania care devin fani ai paginii de facebook CRISDENT CLINIC ( https://www.facebook.com/Crisdentclinic ), au cont de facebook si participa la concurs potrivit prezentului Regulament.
La prezentul concurs pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu exceptia angajatilor SC CRISDENT CLINIC SRL.

Persoanele trebuie sa se inscrie in concurs cu profilele personale de facebook cuprinzand numele intreg si nu prescurtari, sau nume de inteprinderi / societati ce nu pot stabili cu certitudine identificarea castigatorului.
In cazul in care castigatorul concursului este minor, atributiile sale vor fi preluate de catre tutore/parinte, de asemenea parintele va fi prezent in data stabilita pentru procedura in urma programarii.
Persoanele fizice descrise in cadrul prezentei sectiuni, care indeplinesc conditiile de participare si de validare la concurs se pot inscrie conform etapelor descrise mai jos.

Pasii de inscriere in concurs:

  • Participantul trebuie sa dea like pozei de concurs si paginii oficiale de facebook Crisdent Clinic.
  • Participantul trebuie sa dea share/sa distribuie pe profilul sau personal poza campaniei de pe pagina facebook Crisdent Clinic. Este obligatoriu ca share-ul utilizatorului sa fie public.
  • Participantul trebuie sa descrie intr-un comentariu la fotografia concursului postata pe pagina de Facebook Crisdent Clinic http://www.facebook.com/Crisdentclinic o experienta placuta pe care au avut-o intr-un cabinet medical si sa mentioneze in acelasi comentariu alti doi prieteni.
    Castigatorii vor fi desemnati astfel:

Pe data de 3.09.2018 vor fi alesi prin tragere la sorti 2 castigatori, pe baza fisierelor cuprinzand participantii, in conditiile din prezentul regulament; acesti castigatori vor beneficia fiecare in parte de proceduri medicale la alegere, conform valorii premiilor acordate.

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

Premiile oferite in cadrul concursului constau in:
• Voucher in valoare de 1000 de lei (locul I)
• Voucher in valoare de 500 de lei (locul II)

SECTIUNEA 6. ACORDAREA SI ANUNTAREA PREMIILOR

Tragerile la sorti se vor efectua in sistem electronic, din totalul inregistrarilor efectuate pe toata perioada concursului.
Tragerile la sorti vor avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti companiei.
La fiecare tragere la sorti sunt inclusi automat toti participantii care indeplinesc cumulativ conditiile de participare, conform Sectiunii 4 din prezentul regulament, din totalul inscrierilor automate realizate. Fiecare participant va fi inclus in tragerile la sorti o singura data.

Orice eroare cu privire la datele furnizate de catre castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului concursului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie de acordare a premiilor in conditiile descrise mai sus, în cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si anuntarii castigatorului (transferarii in conditii normale a premiului).

Castigatorii concursului vor fi contactati pe facebook si, dupa caz, telefonic de SC Crisdent Clinic SRL in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti si vor fi publicati pe pagina de facebook in termen de 15 (cinsprezece) zile lucratoare de la data la care acestia au acceptat premiul. Informatiiile afisate pe pagina de facebook CRISDENT CLINIC vor consta in: numele, prenumele, orasul de provenienta al castigatorilor, precum si premiile acordate, optional putand opta pentru o descriere a experientei si nivelului de satisfactie.

Organizatorul are obligatia de a face publice numele, prenumele si orasul de resedinta ale castigatorilor, precum si premiile acordate, numai dupa ce acestia au fost anuntati prin intermediul facebook si au acceptat premiul.

De asemenea, in cazul neidentificarii sau neprimirii unei confirmari, (in urma contactarii castigatorului prin intermediul serviciului de mesagerie Facebook) intr-un termen de 3 zile, acestuia i se anuleaza premiul fiind redistribuit altei persoane prin tragerea la sorti facuta doar pentru aceast premiu.

In urma contactarii si preluarii datelor castigatorului pe facebook, Crisdent Clinic are obligatia sa sune in termen de 5 zile fiecare dintre castigatori pentru a stabili de comun acord o programare. Perioada maxima in care castigatorul poate beneficia de premiu este de 30 zile de la momentul extragerii.

Valoarea totala a premiilor este de 1500 ron.

Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii concursului, pe adresa: SC CRISDENT CLINIC SRL in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de castigatori in conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la concurs vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Participantii au posibilitatea de a-si exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal in scopul de a primi, direct de la Crisdent Clinic si/sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, informatii despre produse, servicii si activitati ale clinicii si/sau ale partenerilor sai precum si in scopul efectuarii de catre Crisdent Clinic, direct sau prin intermediul unor terti parteneri/imputerniciti, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile sale, actuale sau viitoare.

Modificarea optiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scris, prin inregistrarea la SC CRISDENT CLINIC SRL a unei cereri in acest sens.
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.

SECTIUNEA 9. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA. INCETAREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi intrerupt doar pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora asa cum este aceasta definita de lege si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe pagina de web a Organizatorului www.crisdentclinic.ro si pe pagina http://www.facebook.com/Crisdentclinic

Participarea la acest concurs implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament si legislatiei aplicabile.
Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului.

Prezentul Concurs reprezinta o promisiune ferma din partea Crisdent Clinic si este aplicabila tuturor persoanelor care indeplinesc criteriile de participare, conform prezentului regulament, in conditiile respectarii prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Aditionale, eventualele modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi facute publice prin afisare pe pagina de web a Organizatorului www.crisdentclinic.ro

TOP DESCHIDE CHAT
1
Close chat
Buna ziua.

INTRA IN CHAT